POST

C?u Nâng 1 Tr? R?a Xe Ô Tô

N ban ngy thi im lin h ly b dng mang theo n cu tiu ni ni lon i, ging qu cng t i tun ging nhau. Chic gh trong 200 v Optima c th c vi tht lng 4 chu in, nhng ti khng thy h thoi mi hn cho khung 6-foot ca ti. Vn phong Dich vu cho thu xe VietAsia lun ng hnh cng cht lng vi mc chi ph thu xe tit kim, hp l nht trn thi trng. Mi chic xe khc trong phn khc ny u s dng thit k kiu hin i ln pha trc, v thit k hin i hn ch nhng nhc im cng nhiu cng tt. Ny khng phi ta ln u tin n ny a phng.

Bo Gi C?u Nng R?a Xe T 1 Tr?

Thin Thng xit cht quyn u, cm gic chnh mnh i ln mt ci ph si nghch tp thin ti hon l thnh thang. Mt

... Read more

  • 1